Vláda schválila akční plán boje proti nelegálnímu obchodu s ohroženými druhy

Domácí 25. ledna 2020 | 07:50 — Helena Malá
Poptávka po cizokrajných druzích je stále vysoká. Nelegální obchod s ohroženými druhy se sice v Česku daří poměrně úspěšně odhalovat, není ale pochyb o tom, že Česká republika je stále významnou zemí z hlediska nelegálního obchodu s ohroženými druhy zvířat i rostlin, a to jako země cílová i jako země tranzitní. Vláda proto přijala Akční plán pro potírání nelegálního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin, který boj proti nelegálnímu obchodu zefektivní.
Nový akční plán pro potírání nelegálního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin zefektivní boj proti nelegálnímu obchodu / Depositphotos

Plán počítá například se vznikem společného týmu Celní správy, Policie ČR a České inspekce životního prostředí k rozkrývání wildlife kriminality, s plánem na systém záchranných center pro zvířata zadržená při pašování i s osvětovou kampaní zaměřenou na veřejnost.

„Pašování živých zvířat a rostlin nebo výrobků z vzácných dřevin či například rohů nosorožců je vysoce organizovaná trestná činnost, na kterou se navíc váží další zločiny jako daňové úniky, praní peněz, ohrožení veřejného zdraví a týrání zvířat. Přímo také dochází k ohrožení populací ohrožených druhů na jejich přežití. Díky společnému týmu dokážeme být efektivnější jak v odhalování, tak v postihování tohoto druhu kriminality,“ řekl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Česká republika patří v Evropské unii k zemím s nejvyšším objemem obchodu s živými zvířaty a rostlinami, což se odráží i v míře nelegálních aktivit v této oblasti. Specifická je situace s asijskými komunitami zaměřenými kromě jiného na obchod s výrobky žádanými na asijském trhu, zejména slonovinou, nosorožčími rohy a tygřími produkty. Navržený akční plán nejenomže reflektuje nové požadavky mezinárodní úmluvy CITES a jednotlivých priorit Akčního plánu EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími druhy živočichů a planě rostoucími druhy rostlin přijatého v roce 2016, ale zároveň zohledňuje specifickou situaci a potřeby v ČR.

Schválený Akční plán pro potírání nelegálního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin je platný do roku 2023. Klade si za cíl zlepšení spolupráce státních orgánů při vymáhání práva v oblasti životního prostředí, stejně jako chce posílit mezinárodní spolupráci.

Dalším cílem je zlepšení pracovních podmínek (např. zajištění personálních kapacit, analytického softwaru pro ČIŽP, logistické podpory na letišti) a vzdělávání pracovníků, kteří rozkrývají tento druh kriminality. Odhalování wildlife crime vyžaduje vysokou úroveň odborných znalostí a dostatek informací o specifickém fungování tohoto typu obchodu. V současnosti neexistuje jednotný systém vzdělávání orgánů vymáhajících právo v oblasti životního prostředí. Je nezbytné zavést funkční systém vzdělávání v problematice wildlife crime. Podle Akčního plánu se v prvním kroku zhodnotí stávající stav systému vzdělávání u všech orgánů vymáhajících právo v oblasti životního prostředí v problematice wildlife crime a poté bude navržen vhodný systém, který bude následně zaveden v příslušných orgánech. Akční plán počítá i např. se zajištěním kvalifikovaného počítačového experta pro digitální analýzy (pracoviště součástí Celní technické laboratoře).

Konkrétní kroky navrhuje i v oblasti péče o zadržené a zabavené exempláře.

Přeshraniční obchodování se vzácnými zvířaty a rostlinami reguluje Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES). Předmětem ochrany CITES je v současné době více než 5 000 druhů zvířat a kolem 29 000 druhů rostlin.

Komentáře
Reklama
Reklama

Mohli jste přehlédnout

Byly objeveny důkazy o existenci zcela neznámého člověka. Obýval Afriku před půl milionem let

Bezpečnostních dveří existuje mnoho typů. Ne každé ale...

Vypěstujte si ředkvičky v kartonu od vajec. Získáte bohatou...

Zimní péče o rododendrony a azalky je důležitá. Jinak vám...

Jarní hnojení má zcela jiná pravidla než podzimní. Pozor,...

Nehažte plechovky do koše. Vytvořte z nich praktické a hezké...

I zaneřáděnou kuchyň lze uklidit rychle a efektivně

Zavřít reklamu