Ministerstva mají pohrdavý přístup vůči Senátu, stěžuje si Bartoš

Domácí 24. srpna 2019 | 04:03 — Ilona Cílková
Mimořádná komise Senátu k návrhům auditních zpráv Evropské komise, které se týkají střetu zájmů premiéra Andreje Babiše, v minulých dnech opět zasedla. Komise vznikla na základě požadavku na objektivní posouzení relevantních informací vyplývajících z předběžných zpráv a také nutnosti nezávislého dohledu nad dalším postupem ze strany českých ministerstev.
Ministerstva dál ignorují senátní komisi zabývající se auditními zprávami o střetu zájmů premiéra Babiše, říká Bartoš / Česká televize

Resorty financí, zemědělství a místního rozvoje ovšem i nadále odmítají poskytnout komisi návrhy auditních zpráv, a to s odůvodněním, že k nim nemůže mít přístup veřejnost nebo třetí strana, konstatoval předseda Pirátů Ivan Bartoš. „Jedná se o pohrdavý přístup těchto ministerstev vůči Senátu vzhledem k tomu, že jak ministerstva, tak horní komora parlamentu, jsou ústavními orgány ČR a nelze na ně nahlížet jako na veřejnost či jakoukoli třetí stranu. Koneckonců i paragraf 12 jednacího řádu Senátu říká, že ,senátor je oprávněn požadovat od členů vlády, vedoucích správních úřadů a orgánů územní samosprávy informace a vysvětlení potřebná pro výkon své funkce´.

Nejen z těchto důvodů se v nejbližších dnech s Piráty obrátíme na zástupce Evropské komise, abychom jim předali naši dosavadní komunikaci s ministerstvy, jejichž nesourodý přístup, o kterém jsme již informovali, je zarážející,” podotkl Bartoš.

Zcela nestandardní je podle něj také to, že zástupci dotčených ministerstev ignorují pozvánky komise a na jednání odmítají přijít. Doposavad se jednání komise zúčastnil pouze generální ředitel SZIF Martin Šebestyán, který obhajoval přístup fondu v souvislosti s neuveřejněním zemědělského auditu, který tak zůstává veřejnosti i nadále neznámý. „Neobvyklý přístup úřadů dokládá i moje vlastní komunikace s osmi dotčenými institucemi (např. MPO, MMR nebo SFŽP), které jsem na počátku července vyzval k tomu, aby přestaly proplácet dotace společnostem spadajícím pod holding Agrofert. A to z toho důvodu, že se případná škoda s každou další proplacenou transakcí zvyšuje o miliony korun, o které je tímto krácen český občan. Zatímco například Státní fond pro životní prostředí z důvodů rizik přistoupil na pozastavení proplácení, ostatní mou výzvu ignorují, případně bagatelizují,” uvedl Bartoš.

Dle Pirátů je tedy oprávněné podezření, že přístup jednotlivých úřadů, ministerstev a odpovědných ministrů je kromě demonstrace moci i jakousi cílenou strategií, která má extrémní střet zájmů premiéra Babiše pouze znevažovat a vytvářet tak situaci, kdy se „vlastně nic neděje”. „Bez ohledu na to, že se touto kauzou zabývá státní zastupitelství v Praze, vnímám tento amatérský přístup se značným znepokojením, a to především proto, že je v očích veřejnosti znevažována funkce Senátu ČR a de facto i samotných ministerstev a úřadů. To napomáhá poklesu důvěryhodnosti české politiky a v konečném důsledku poškozuje již tak slabou politickou kulturu v zemi, pod kterou se v posledních letech podepisuje premiér Babiš a jeho ministři,”doplnil šéf Pirátů.

Dodal, že vzhledem k tomu, že mu není lhostejná budoucnost ČR, její obecná reputace v zahraničí a možné ztráty na státním rozpočtu, spolupracuje nyní prostřednictvím analytického týmu se senátní komisí. „V nejbližších dnech se také obrátíme na Evropskou komisi, které předám materiály o rozdílném přístupu českých úřadů, které vnímám jako neudržitelné,” uzavřel Bartoš.

Komentáře
Reklama
Reklama

Mohli jste přehlédnout

Vědci předpovídají ledový konec století. Jaké události nás čekají?

Když blechy útočí! Co jste o nich nevěděli a jak se jim...

Zdravé mlsání na zimu? Víme, jak naložit s dary podzimního...

Milujete krásu a vůni lilií? Právě je ideální čas na...

Burčáková zmrzlina či dip? Víme, jak na to

Zapomeňte na nekonečné drhnutí mastnoty za kuchyňskou...

Kuna dokáže způsobit spoustu škod. Jak na ni vyzrát a...

Zavřít reklamu