V Česku žije víc než 20 tisíc lidí bez domova. Kdo je nejvíce ohrožen?

Domácí 13. října 2019 | 08:28 — Ilona Cílková
V Česku žije víc než 20 tisíc lidí bez domova a dalších 100 tisíc osob je bezdomovectvím ohroženo. Vyloučení z přístupu k bydlení, vysoká zadluženost a nezaměstnanost postihují nejzranitelnější skupiny, na jejichž opětovné začlenění je třeba vynaložit komplexní úsilí.
Nejvíce českých bezdomovců je ve věku 40 až 65 let / Shutterstock

Pomoci řešit téma lidí bez domova má Koncepce prevence a řešení bezdomovectví v ČR do roku 2020. Zprávu o plnění této koncepce pro minulý rok už řešila Vláda.

Zpráva popisující vývoj v oblasti prevence a řešení bezdomovectví v České republice shrnuje stav plnění úkolů vycházejících z „Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020“ (dále jen Koncepce) a Návrhu konkrétních kroků a harmonogram k plnění Koncepce. Materiál pomáhá k plnění národního cíle v oblasti boje s chudobou a sociálním vyloučením a reaguje jak na potřeby ČR, tak i na požadavky EU ohledně zacílení sociálních služeb na nejvíce znevýhodněné skupiny.

Zpráva vyhodnocuje pokrok ve čtyřech oblastech, které bezprostředně souvisejí s bezdomovectvím nebo s ohrožením ztrátou bydlení. Kromě opatření v oblasti přístupu osob k bydlení se věnuje také oblasti přístupu ke zdravotní péči, sociálním službám, oblasti informovanosti o fenoménu bezdomovectví, a dále oblasti zapojení a spolupráce jednotlivých aktérů, kteří se problematikou bezdomovectví zabývají.

Ze zprávy vyplývá, že u 39 opatření pro rok 2018 jsou rezervy už jen ve 3 oblastech. A to legislativního řešení sociálního bydlení, bezprahových kapacit pro zimní ubytování bezdomovců a společných vzdělávacích setkávání pracovníků sociálních služeb a zdravotnických zařízení.

Z projektu Výzkum bezdomovecké populace v ČR vyplývá, že víc než tři čtvrtiny osob (77 %) bez střechy spaly „venku“, tedy na místech, která si samy zajistily, a necelá čtvrtina (23 %) spala v nízkoprahové noclehárně pro osoby bez domova. Většinou jde o muže (81 %), ženy jsou zastoupeny v daleko nižší míře (19 %). Nejvyšší podíly osob bez střechy se nachází zhruba ve věku od 40 do 65 let. Alarmující ovšem je, že jedna čtvrtina osob bez domova poprvé ztratila bydlení již ve věku 18 – 27 let. Podrobná analýza výsledků projektu Výzkum bezdomovecké populace v ČR bude na webových stránkách MPSV zveřejněna v průběhu měsíce října.

Komentáře
Reklama
Reklama

Mohlo by vás zajímat

Kam za předvánočními nákupy? Nabízí se Polsko, Německo, Anglie nebo i exotická Dubaj

Kam za předvánočními nákupy? Nabízí se Polsko, Německo,...

Po stopách lidské tragédie. Osvětim a další smutná místa...

Izrael stojí za návštěvu. Než se tam vydáte, měli byste...

Tipy na termální koupaliště, ve kterých se v horké...

Jezdíte nakupovat do Polska? Příhraniční trhy, to je zcela...

Chcete vidět najednou celý svět? Žádný problém, nemusíte...

Zavřít reklamu