Rozzlobený Čunek: Všechny vlády od roku 1990 se fatálně provinily proti českým rodinám

Domácí 01. ledna 2019 | 05:08 — Ilona Cílková
Hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nazvedla ze židle Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám do roku 2020. Jak Čunek uvedl, nehodlá se smířit s tím, že náš národ vymře. Nesouhlasí ani s tím, že se Česká republika stane zemí, která bude získávat obyvatele zahraniční migrací.
Jiří Čunek se nehodlá se smířit s tím, že náš národ vymře / Česká televize

Zlínský kraj, stejně jako všechny kraje, obdržel od místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka k připomínkování Strategii pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám do roku 2020, jejíž naplňování zásadním způsobem ovlivní soužití většinové populace a menšin v naší republice. 

„Strategie vychází z předpokladu, cituji, že současná míra porodnosti je pod hranicí reprodukovatelnosti populace a již nikdy nedosáhne úrovně před rokem 1989 a že Česká republika se stane zemí, která bude získávat obyvatele zahraniční migrací. S tímto tvrzením však zásadně nesouhlasím. Místo toho, abychom čekali na migranty, a investovali peníze do jejich začleňování, měli bychom tyto finance investovat do podpory našich mladých rodin a motivovat je, aby měli více dětí,“ sdělil hejtman Jiří Čunek ve svých připomínkách adresovaných jak Janu Hamáčkovi, tak i premiérovi Andreji Babišovi. 

„Není přece možné, abyste se Vy, jako místopředseda vlády, potažmo vláda, smířil s aktuálním stavem a přijal de facto tezi, že náš národ vymře. Je nezbytně nutné, aby vláda přijala opatření, která povedou k významnému nárůstu porodnosti, a zároveň umožní přijetí zahraničních občanů, především z křesťanských zemí, tedy nám nábožensky a kulturně blízkých,“ uvedl v dopise dále hejtman Čunek s tím, že chápe, že současný stav nevyplývá z chyb této vlády, ale že všechny vlády od roku 1990 se fatálně provinily tím, že neřešily tuto pro náš stát i národ nejdůležitější otázku. 

Podle hejtmana Čunka by vláda měla využít ke změně dosavadního negativního trendu v nízké porodnosti dlouhodobé stability v oblasti bezpečnosti v České republice a naší ekonomické situace. „Tyto podmínky jsou přeci vynikajícím předpokladem pro jistotu občanů mít velké rodiny, které mají nesporné výhody, jež dokáží absorbovat a řešit zásadní problémy v životě člověka způsobem, který i při různých trápeních může být radostný. Zkrátka rodina umí osamělému občanovi poskytnout daleko více než stát se všemi svými prostředky,“ napsal hejtman Čunek.

Občané České republiky intenzivně vnímají výhodu bezpečnosti, zejména ve srovnání s některými vyspělými státy, kde se bezpečnostní situace v důsledku zahraniční migrace zhoršila. „Je totiž všeobecně známo, že Česká republika je dle světového indexu míru sedmou nejbezpečnější zemí světa a obdobně je dobrá bezpečnostní situace i v našem Zlínském kraji, ve kterém se nesetkáváme ani s diskriminací v rámci přístupu ke vzdělání, zaměstnání, bydlení či zdravotní péči,“ připomněl Jiří Čunek.

Je prý přesvědčen, že je potřeba vyvarovat se všech předvídatelných změn v bezpečnostním prostředí, kterými jsou například tzv. No-go zóny, které v souvislosti s migrací vznikly a rozšiřují se v  některých vyspělých západních státech. „Je jen otázkou, proč tyto předvídatelné změny Strategie nezohledňuje, byť by mohly být větším bezpečnostním rizikem než ve Strategii zdůrazněné stárnutí občanů České republiky,“ doplnil hejtman Čunek a dodal: „Ministru vnitra jsem proto doporučil, aby ve Strategii byl výraz zahraniční migrace důsledně nahrazen výrazem legální zahraniční migrace, mimo jiné i s odkazem na zákon o pobytu cizinců na území ČR.  S tímto doporučením navíc koresponduje aktuální rozhodnutí Vlády ČR o odmítnutí globálního paktu OSN o migraci. Odmítnutím podpisu paktu tak dává ČR jasně najevo, že bude i v budoucnu sama rozhodovat o tom, koho a za jakých okolností na své území vpustí.“

Komentáře
Reklama
Reklama

Mohli jste přehlédnout

Podle nové studie mohou lidé vyčerpat zdroje z celé sluneční soustavy

S aeropressem připravíte lahodnou kávu a nemusíte utrácet za...

Ucpaný odpad můžete zkusit vyřešit i sami bez volání...

Krásné a zároveň užitečné. Pěstujte si účinné...

Zvětralé pivo nemusíte vylívat, ještě vám skvěle...

Zaštipujete na jaře jehličnany? Vyrobte si z výhonků...

Renovace nábytku s využitím látek je elegantní a nadčasová

Zavřít reklamu