Kontrola České obchodní inspekce skončila naprostým fiaskem

Domácí 30. ledna 2019 | 04:09 — Ilona Cílková
ČOI si posvítila na venkovní ohřívače užívané v restauračních zahrádkách. U všech odhalila nedostatky. Každé z kontrolovaných topidel vykazovalo nedostatky. V jednom případě byl ohřívač doslova nebezpečný.
ČOI si posvítila na venkovní ohřívače užívané v restauračních zahrádkách / Shutterstock

Česká obchodní inspekce se v minulém roce zaměřila na kontrolu venkovních ohřívačů, s kterými se spotřebitel obvykle setkává v restauračních zahrádkách během zimního období. U všech devíti uskutečněných kontrol shledala ČOI nedostatky v oblasti průvodní dokumentace a značení výrobků. Zejména se jednalo o absenci bezpečnostních upozornění, která musí být na výrobku nebo na jeho obalu.

„Nejzávažnější nedostatek se týkal jednoho stolního ohřívače, u něhož byla zjištěna nedostatečná ochrana proti dotyku hořáku ve formě chybné mřížky, kterou může spotřebitel zjistit na první pohled a která by ho mohla ohrozit při provozu ohřívače," konstatoval mluvčí ČOI Jiří Fröhlich. U tohoto výrobku byl okamžitě vydán zákaz distribuce, dokud dovozce nezajistí nápravu. „Spotřebitel by měl být pozorný a nákupu takového výrobku se vyvarovat," dodal Fröhlich.

ČOI se zaměřila na spotřebiče plynných paliv, venkovní ohřívače a sálavá topidla bez připojení ke kouřovodu pro venkovní použití nebo pro dostatečně větrané prostory. Celkem provedla devět kontrol. V sedmi případech se jednalo o distributory a ve dvou případech o dovozce.

Cílem akce bylo podle Fröhlicha ověřit, zda kontrolované spotřebiče při uvedení a distribuci na trh jsou dodávány se stanovenými dokumenty a zda jsou jejich obaly opatřeny požadovanými pokyny a bezpečnostními informacemi. Dále ČOI ověřovala, zda příslušné hospodářské subjekty při uvádění a dodávání spotřebičů na trh plní stanovené požadavky.

„V rámci dodavatelského řetězce pak zkoumala předchozího dodavatele, aby byl zjištěn dovozce do EU nebo výrobce. Konkrétně se jednalo o plnění a dodržování předepsaných českých a evropských norem jako například návody k použití a údržbě, příslušná bezpečnostní upozornění a údaje na výrobku i na jeho obalu v jazyce země, do které je výrobek určen k distribuci, značení CE a další informace," upřesnil Fröhlich.

Česká obchodní inspekce v průběhu kontrolní akce zjistila přestupky v oblasti průvodní dokumentace a značení výrobků. Zejména uvedení informací a bezpečnostních upozornění, která musejí být na výrobku nebo na jeho obalu. V oblasti značení shody nebyly zjištěny zásadní nedostatky. V jednom případě byl zjištěn výrobek, který zjevně nesplňoval bezpečnost zařízení k ochraně proti náhodnému dotyku hořáku.

Komentáře
Reklama
Reklama

Mohli jste přehlédnout

Vědci zkoumali tělesa z jiných galaxií. Pro poznání vesmíru mohou mít výsledky zásadní význam

Velikonočním pondělím vrcholí svátky jara. Proč se...

Proměňte obyčejnou sklenici v kouzelnou zahrádku

Čarujte s plechovkami. Vytvořte nový příborník nebo stojan...

Bílá sobota je dnem smutku i největších velikonočních...

Na Velký pátek se nemá pracovat, ale třeba se vám podaří...

Blíží se Zelený čtvrtek. Připomeňte si, jaké tradice se s...

Zavřít reklamu